Kết Quả Mini Game

Bạn Chính Là

Chúc Dung (Hỏa Thần) Chúc Dung (tiếng Trung: 祝融; bính âm: Zhù Róng, ), bản danh là Trọng Lê (chữ Hán: 重黎), là một nhân vật huyền sử sống vào thời đế Cốc Cao Tân...

Bạn Chính Là

Toyotomi Hideyoshi (Phong Thần) Toyotomi Hideyoshi (豊臣 秀吉, とよとみ ひでよし, Hán-Việt: Phong Thần Tú Cát) còn gọi là Hashiba Hideyoshi (羽柴 秀吉, はしば ひでよし, Hán-Việt: Vũ Sài Tú Cát) (26 tháng 3 năm 1537 – 18...

Bạn Chính Là

Inari Ōkami (Thần Sự Sống) Inari Ōkami (稲荷大神 (Đạo Hà Đại Thần) cũng Oinari?) là kami của loài cáo, của sự phì nhiêu, gạo, trà và sake, của nông nghiệpvà công nghiệp, của sự thịnh vượng chung và...

Bạn Chính Là

Ryūjin (Long Thần) Ryūjin or Ryōjin (龍神 ‘’Long Thần’’?), còn được gọi là Ōwatatsumi, là thần cai quản biển khơi trong thần thoại Nhật Bản. Hình tượng con rồng...

Bạn Chính Là

Hachiman (Thần Chiến Tranh) Hachiman (八幡神/八幡大菩薩 Hachiman-shin/Hachiman-dai Bosatsu/ Yawata no kami?, Bát Phiên thần/Bát Phiên Đại Bồ Tát) là thần chiến tranh của đạo Shinto, và người bảo vệ thiêng...

Bạn Chính Là

Amaterasu (Thần Mặt Trời) Amaterasu (天照 (Thiên Chiếu)?), Amaterasu-ōmikami (天照大御神 (Thiên Chiếu Đại Ngự Thần)?) hay Ōhirume-no-muchi-no-kami (大日孁貴神 (Đại Nhật Linh Quý Thần)?) là một vị thần trong thần thoại Nhật Bản, và...