ThienLong3D

Thông báo Hiện tại, Thiên Long Hồi Ức đang hoạt động bình thường.


Nhân Vật Top Chuyển Sinh
#eaF0000#b#Y ITTD 1488
gamevui 1487
#cff99cc #33 Dß½ng Quá #117 1431
#114 #b#G Vô Tâm #115 861
Ren 581
PT 509
#eaF0000 keso 487
Kem 439
/#-09#gcc6699BO#ecc6699#SVD 407
#-09#gcc6699BO#ecc6699#bSS 296

Top Tài Phú Server Mới

2021-05-14 - 2021-05-21

Nhân Vật Top Nạp Server Quà
#eaF0000#b#Y ITTD 1.100.000 VNĐ Huyết Chiến V12 Bồ Phiến - TOP 1 + HỘi ViÊN VIP TOP 1
#114 #b#G Vô Tâm #115 500.000 VNĐ Huyết Chiến V12 Bồ Phiến - TOP 2 + HỘi ViÊN VIP TOP 2
/#-09#gcc6699BO#ecc6699#SVD 400.000 VNĐ Huyết Chiến V12 Bồ Phiến - TOP 3 + HỘi ViÊN VIP TOP 3
gamevui 400.000 VNĐ Huyết Chiến V12 250k ĐT
MH 200.000 VNĐ Huyết Chiến V12 250k ĐT
ChamHoi 200.000 VNĐ Huyết Chiến V12 250k ĐT
#eaF0000 keso 200.000 VNĐ Huyết Chiến V12 250k ĐT
Ca 100.000 VNĐ Huyết Chiến V12 250k ĐT
PT 50.000 VNĐ Huyết Chiến V12 250k ĐT
Bosss 50.000 VNĐ Huyết Chiến V12 250k ĐT


Top Tài Phú Server Mẹ

2021-05-14 - 2021-05-21

Nhân Vật Top Nạp Server Quà
#e0000ff#gf00ff0 TháiKimAnh 200.000 VNĐ Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ) Bồ Phiến - TOP 1 + HỘi ViÊN VIP TOP 1
#e0000ff#bLão#gf00ff0ÐÕi#-40 50.000 VNĐ Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ) Bồ Phiến - TOP 2 + HỘi ViÊN VIP TOP 2


Xem Point Toàn Server


Chỉ Hiển Thị Những Nhân Vật Có Tổng Point Lớn Hơn 5000

Nhân Vật C.Lực N.Lực Th.Lực Tr.Lực T.Pháp Point Tổng Point

Lịch sử nạp Server chỉ hiện thị 40 lần nạp gần nhất

Nhân Vật Số Tiền Loại Thời Gian Server
Bosss 50.000 VNĐ Vietel 2021-05-17 19:58:19 Huyết Chiến V12
#e0000ff#bLão#gf00ff0ÐÕi#-40 50.000 VNĐ Vietel 2021-05-17 19:50:40 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
#e3c00ff#g66ffffLove#1 20.000 VNĐ Vietel 2021-05-16 19:59:53 Huyết Chiến V12
Ca 100.000 VNĐ Mobifone 2021-05-16 11:16:33 Huyết Chiến V12
#eaF0000 keso 100.000 VNĐ Vietel 2021-05-16 10:14:28 Huyết Chiến V12
gamevui 200.000 VNĐ ATM 2021-05-16 07:16:15 Huyết Chiến V12
gamevui 100.000 VNĐ ATM 2021-05-16 04:54:52 Huyết Chiến V12
#114 #b#G Vô Tâm #115 50.000 VNĐ Zing 2021-05-15 23:08:54 Huyết Chiến V12
#114 #b#G Vô Tâm #115 50.000 VNĐ Zing 2021-05-15 23:08:07 Huyết Chiến V12
#eaF0000#b#Y ITTD 200.000 VNĐ ATM 2021-05-15 20:25:31 Huyết Chiến V12
#eaF0000 keso 100.000 VNĐ Vietel 2021-05-15 20:02:52 Huyết Chiến V12
#eaF0000#b#Y ITTD 500.000 VNĐ ATM 2021-05-15 19:51:38 Huyết Chiến V12
#e0000ff#gf00ff0 TháiKimAnh 200.000 VNĐ ATM 2021-05-15 19:50:37 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
gamevui 100.000 VNĐ ATM 2021-05-15 00:12:38 Huyết Chiến V12
PT 50.000 VNĐ ATM 2021-05-14 23:41:27 Huyết Chiến V12
/#-09#gcc6699BO#ecc6699#SVD 400.000 VNĐ Zing 2021-05-14 22:17:34 Huyết Chiến V12
#eaF0000#b#Y ITTD 400.000 VNĐ ATM 2021-05-14 21:46:54 Huyết Chiến V12
ChamHoi 200.000 VNĐ Momo 2021-05-14 21:45:35 Huyết Chiến V12
MH 100.000 VNĐ Mobifone 2021-05-14 19:47:57 Huyết Chiến V12
MH 100.000 VNĐ Mobifone 2021-05-14 19:46:53 Huyết Chiến V12
#114 #b#G Vô Tâm #115 200.000 VNĐ Zing 2021-05-14 19:15:48 Huyết Chiến V12
#114 #b#G Vô Tâm #115 200.000 VNĐ Zing 2021-05-14 19:15:06 Huyết Chiến V12
#eac1221 BlackPink Rosé 1.000.000 VNĐ Zing 2021-05-10 05:00:10 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
#eaF0000#b#Y#bÐÕi Ca Phát#215 500.000 VNĐ ATM 2021-05-10 04:58:42 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
#gf0f0f0#b #33MÕnh#33 20.000 VNĐ Vinaphone 2021-05-10 00:42:42 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
EDITION 1.500.000 VNĐ Momo 2021-05-07 22:35:33 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
MÕnh 500.000 VNĐ ATM 2021-05-07 21:20:34 Huyết Chiến V11
moonV11 250.000 VNĐ ATM 2021-05-07 21:13:37 Huyết Chiến V11
NamЪ 200.000 VNĐ ATM 2021-05-07 21:11:39 Huyết Chiến V11
ThiênиaV11 100.000 VNĐ ATM 2021-05-07 01:23:33 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
MÕnh 100.000 VNĐ Vinaphone 2021-05-06 21:51:23 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
#eaF0000#b#Y#479Dª Læa #480 50.000 VNĐ Vietel 2021-05-06 19:00:47 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
#26CôBéBánDiêm#77 100.000 VNĐ Mobifone 2021-05-06 18:40:13 Huyết Chiến V11
#26CôBéBánDiêm#77 100.000 VNĐ Mobifone 2021-05-06 18:39:31 Huyết Chiến V11
#26CôBéBánDiêm#77 100.000 VNĐ Mobifone 2021-05-06 18:38:00 Huyết Chiến V11
NvTV11 100.000 VNĐ ATM 2021-05-05 23:22:32 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
MadeInHeaven 200.000 VNĐ Vinaphone 2021-05-05 20:15:59 Huyết Chiến V11
TrúcAnh 200.000 VNĐ ATM 2021-05-05 15:56:03 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
#e0000ff#gf00ff0 TháiKimAnh 200.000 VNĐ ATM 2021-05-04 15:16:57 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
Quy 100.000 VNĐ ATM 2021-05-04 14:36:57 Huyết Chiến V11
Nam Ъ 1.400.000 VNĐ ATM 2021-05-04 14:34:04 Huyết Chiến V11
Quy 900.000 VNĐ ATM 2021-05-04 14:33:21 Huyết Chiến V11
#Y #119 KÛ V§t Щp #3 #119 900.000 VNĐ Momo 2021-05-04 14:32:55 Huyết Chiến V11
G¤uBéo 300.000 VNĐ Momo 2021-05-03 21:34:00 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
SocChunV10 50.000 VNĐ Momo 2021-05-03 21:08:34 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
#e0000ff#gf00ff0 TháiKimAnh 200.000 VNĐ ATM 2021-05-03 21:07:33 Hồi Ức Huyết Chiến(Server Mẹ)
Moon 70.000 VNĐ ATM 2021-05-03 21:07:04 Huyết Chiến V11
#Y #119 KÛ V§t Щp #3 #119 900.000 VNĐ ATM 2021-05-03 17:56:08 Huyết Chiến V11
nhinhi 1.500.000 VNĐ ATM 2021-05-03 09:22:24 Huyết Chiến V11
PhiPhi 100.000 VNĐ Mobifone 2021-05-02 20:25:51 Huyết Chiến V11